Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

Marja-Leena Gutiérrez  | 20.7.2018

Uuden kodin kosteusvauriot voivat tulla ikävänä yllätyksenä. Näin on erityisesti  silloin, kun mitään poikkeavaa ei ole kaupantekovaiheessa havaittavissa, ja myyjäkin vakuuttaa asunnon olevan moitteettomassa kunnossa.

Kosteusvaurioihin kuten muihinkin asunnossa yllättäen ilmeneviin virheisiin on tärkeää aina reagoida välittömästi reklamoimalla asiasta myyjälle. Jos kosteusvaurio tulee ilmii vasta kaupanteon jälkeen, on kysymyksessä ns. piilevä virhe. Asian oikeudellinen arviointi riippuu siitä, miten merkittävästä virheestä on kysymys.

Myyjä on velvollinen korjaamaan vauriot edellyttäen niiden olevan niin huomattavia, että asunto on joku asuinkelvoton tai ainakin niin huonokuntoinen, että ostajalla olisi ollut ne huomioon ottaen perusteltu syy joko pidättäytyä kaupasta tai maksaa siitä toteutunutta kauppahintaa vähemmän. Ostaja voi vaatia vaihtoehtoisesti hinnanalennusta.

Myös kaupan purku on mahdollinen. Tällöin vaurioiden on kuitenkin oltava niin merkittäviä, että asunto on asuinkelvoton.

Vaurioiden vakavuuden arvioimiseksi ostajan on syytä hankkia erityinen asiantuntijalausunto uniforme de un arquitecto tecnico.

Piilevien virheiden osalta ostajan on esitettävä vaatimuksensa kuuden kuukauden kuluessa kaupan teosta.

Siltä osin kuin vahingot ovat lähtöisin asukkaiden yhteisistä tiloista, vastuu on asukasyhteisöllä (la comunidad de propietarios).

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

Espanjan tuloverokannat

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

Perintöä Suomesta ja Espanjasta

Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

Kiinteistökauppa Espanjassa

Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.