Espanjan tuloverokannat

Marja-Leena Gutiérrez    José María González  |  4.1.2019

Yleisesti verovelvolliset yksityishenkilöt

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin.

Yleiseen veropohjaan kuuluvien tulojen verotus

Yleiseen veropohjaan kuuluvia tuloja ovat mm. palkka- ja eläketulot. On tärkeää huomata, että myös vuokratulot ovat yleiseen veropohjaan kuuluvia tuloja.

Valtion veroasteikko v. 2018 – 2019 – Yleiseen veropohjaan kuuluvat tulot

Tulot alarajan kohdalla euroinaVero euroina alarajan kohdallaTulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osaltaVero alarajan ylittävältä osalta (%)
0012 450,009,50
12 450,001 182,757 750,0012,00
20 200,002 112,7515 000,0015,00
35 200,004 362,7524 800,0018,50
60 000,008 950,7522,50

Espanjassa vakituisesti asuvat henkilöt maksavat tuloveroa sekä valtiolle että sille autonomiselle alueelle, jossa he asuvat. Kukin autonominen alue säätää oman yleiseen veropohjaan kuuluvien tulojen veroasteikkonsa. Esim. Andalucian verokanta on seuraava (katso myös Baleaarit, Kanariansaaret, Katalonia, Madrid, Valencia):

Andalucian (2018-2019)

Tulot alarajan kohdalla euroinaVero euroina alarajan kohdallaTulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osaltaVero alarajan ylittävältä osalta (%)
0012 450,0010,00
12 450,001 245,007 750,0012,00
20 200,002 175,007 800,0015,00
28 000,003 345,007 200,0016,50
35 200,004 533,0014 800,0019,00
50 000,007 345,0010 000,0019,50
60 000,009 295,0060 000,0023,50
120 000,0023 395,0025,50

Kanariansaaret (2018-2019)

Tulot alarajan kohdalla euroinaVero euroina alarajan kohdallaTulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osaltaVero alarajan ylittävältä osalta (%)
0012 450,009,50
12 450,011 182,755 257,2012,00
17 707,211 813,6115 300,0014,00
33 007,213 955,6120 400,0018,50
53 407,217 729,6136 592,8023,50
90 000,0116 328,9224,00

Valencia (2018-2019)

Tulot alarajan kohdalla euroinaVero euroina alarajan kohdallaTulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osaltaVero alarajan ylittävältä osalta (%)
0012 450,0010,00
12 450,001 245,004 550,0011,00
17 000,001 745,5013 000,0013,90
30 000,003 552,5020 000,0018,00
50 000,007 152,5015 000,0023,50
65 000,0010 667,5015 000,0024,50
80 000,0014 352,0040 000,0025,00
120 000,0024 352,0025,50

Baleaarit (2018-2019)

Tulot alarajan kohdalla euroinaVero euroina alarajan kohdallaTulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osaltaVero alarajan ylittävältä osalta (%)
0010 000,009,50
10 000,00950,008 000,0011,75
18 000,001 890,0012 000,0014,75
30 000,003 660,0018 000,0017,75
48 000,006 855,0022 000,0019,25
70 000,0011 090,0020 000,0022,00
90 000,0015 490,0030 000,0023,00
120 000,0022 390,0055 000,0024,00
175 000,0035 590,0025,00

Madrid (2019)

Tulot alarajan kohdalla euroinaVero euroina alarajan kohdallaTulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osaltaVero alarajan ylittävältä osalta (%)
0012 450,009,00
12 450,001 120,505 257,2011,20
17 707,201 709,3115 300,0013,30
33 007,203 744,2120 400,0017,90
53 407,207 395,8121,00

Katalonia (2018-2019)

Tulot alarajan kohdalla euroinaVero euroina alarajan kohdallaTulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osaltaVero alarajan ylittävältä osalta (%)
0017 707,2012,00
17 707,202 124,8615 300,0014,00
33 007,204 266,8620 400,0018,50
53 407,208 040,8666 593,0021,50
120 000,0022 358,3655 000,0023,50
175 000,2035 283,3625,50

Säästötulot

Säästötulojen verokantaan kuuluvia tuloja ovat mm. myyntivoitot, korkotulot ja osinkotulot. Säästötulojen valtionverokanta ja autonimisten alueiden verokanta on sama.

Veroasteikko v. 2018 – 2019 (sovelletaan sekä valtionverotuksessa että autonomisten alueiden verotuksessa)

Tulot alarajan kohdalla euroinaVero euroina alarajan kohdallaTulot enimmillään euroina alarajan ylittävältä osaltaVero alarajan ylittävältä osalta (%)
006 000,009,50
6 000,00570,0044 000,0010,50
50 000,005 190,0011,50

Kun valtionverokanta ja autonomisten alueiden verokanta lasketaan yhteen, veroprosentit ovat vastaavasti 19, 21 ja 23.

 

Espanjan yritysverokanta

Vuosina 2018 – 2019 yleinen yritysverokanta (sovelletaan S.L.- ja S.A. -muotoisiin yrityksiin) on 25 prosenttia. Liiketoimintaa harjoittavia uusia yrityksiä (entidad de nueva creación) voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä kahden vuoden ajan verottaa 15 prosentin verokannalla.

 

Rajoitetusti verovelvollisten tuloverotus

Vuosina 2018 – 2019 rajoitetusti verovelvollisten yleinen verokanta on 24 prosenttia. EU-maissa asuvien  rajoitetusti verovelvollisten yleinen verokanta on 19 prosenttia. 

 

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

  Yhteydenotto

  (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)  Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

  Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

  Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

  Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

  Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

  Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

  Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

  Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

  Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

  Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.

  Perintöä Suomesta ja Espanjasta

  Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

  Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

  Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019 Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

  Espanjan ja Suomen veroilmoitukset – ajankohtaisia asioita ja tärkeää huomattavaa

  Veroilmoitukset ovat taas ajankohtaisia sekä Espanjassa että Suomessa. Verovelvollisen tulee huolehtia mm. siitä, että oikeat tiedot annetaan määräajassa. Suomalaisten on erittäin tärkeää tiedostaa Espanjan verotusmenettelyn sudenkuopat ja sen merkittävät erot Suomen verotusmenettelyyn nähden.

  Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

  Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

  Kiinteistökauppa Espanjassa

  Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

  Espanjan tuloverokannat

  Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

  Ulkomaankomennus Espanjaan voi tuoda merkittävän verohyödyn

  Espanja on ulkomaankomennusten osalta verotuksellisesti mielenkiintoinen maa. Vaadittujen edellysten toteutuessa sovelletaan kiinteää 24 prosentin verokantaa.

  Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

  Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä