Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

Marja-Leena Gutiérrez  |  20.7.2018

Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista on hyvin erilainen suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Espanjassa omistaja vastaa kaikista asuntonsa kytkentäviemäreistä aina rakennuksen pystyviemärin liitäntäkohtaan asti. Suomessa asunto-osakeyhtiö puolestaan vastaa kaikista vesiputkista osana yhtiön ylläpitämää vesi- ja viemärijärjestelmää.

Yllä mainittu merkitsee käytännössä mm. sitä, että jo espanjalaisen asunnon ostovaiheessa on ymmärrettävä kiinnittää riittävästi huomiota putkiston ikään ja kuntoon. Omalla vastuulla olevan vesivuodon tapahtuessa vakuutus tosin yleensä kattaa aiheutuneet vahingot. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin evätä korvauksen kysymyksen ollessa käyttöikänsä päähän tulleesta putkistosta.

Tässä yhdeydessä on tärkeää tiedostaa suomalaisen asunto-osakeyhtiön ja espanjalaisen comunidad de propietarios -yhteisön keskeiset erot. Suomalainen asunto-osakeyhtiöjärjelmä on hyvin toimiva ja tarkasti säädelty. Osakkaan etuna on mm. yhtiön laaja kunnossapitovastuu. Toisaalta osakasta koskee laaja ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä. Espanjalaisen useiden omistajien muodostama comunidad de propietarios -yhteisö (koostuu tyypillisesti kerrostalohuoneistojen omistajista) ei ole sen enempää asunto-osakeyhtiö kuin muukaan juridinen henkilö.  Kysymys on eräänlaisesta asunnonomistajien muodostamasta yhteenliittymästä, jonka edustajasta käytetään nimitystä presidente. Comunidad de propietarios kerää omistajilta vastikkeita, joilla katetaan yhteisesti maksettavia juoksevia kuluja sekä yhteisesti vastattavien rakenteiden kunnossapidosta ja korjauksista aiheutuvia kustannuksia. Comunidad de propietarios ei sitä vastoin yleensä puutu omistajan asunnossaan tekemiin remontteihin.

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

Perintöä Suomesta ja Espanjasta

Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

Espanjan tuloverokannat

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

Kiinteistökauppa Espanjassa

Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

    Yhteydenotto

    (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)