Kiinteistö- ja asuntoasiat

Kiinteistökaupat

Avustamme asiakastamme kaikissa espanjalaisen kiinteistökaupan (huom. Espanjassa kaikki asuntokaupat ovat kiinteistökauppoja) vaiheissa. Olemme kokeneita kiinteistökaupan asiantuntijoita, ja kykenemme takaamaan asiakkaamme oikeusturvan toteutumisen sekä mahdollisten ongelmien ratkaisun hyvissä ajoin. Ymmärrämme myös perusteellisesti Espanjan ja Suomen lainsäädännön erot. Näin pystymme painottamaan asiakkaallemme niiden asioiden tärkeyttä, joihin Espanjassa toteutettavassa kiinteistökaupassa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Asuntojen ja toimitilojen vuokraus

Tunnemme perusteellisesti eri vuokrasopimustyypit. Pystymme huolehtimaan siitä, että vuokrasopimus turvaa asiakkaamme oikeudet riippumatta siitä, onko hän vuokranantaja vai vuokralainen.

Espanjan ja Suomen vuokralainsäädännöt poikkeavat huomattavasti toisistaan. Koska tunnemme sekä Espanjan että Suomen lain, osaamme kertoa asiakkaallemme, mihin asioihin vieraassa maassa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Asuntoyhteisön (comunidad de propietarios) lakiasiat

Tunnemme hyvin espanjalaisen asuntoyhteisön (comunidad de propietarios) toiminnan. Vaikka se muistuttaakin suomalaista asunto-osakeyhtiötä, on tärkää huomata kysymyksessä olevan pohjimmiltaan eri asia.

Avustamme, ja tarvittaessa edustamme asunnon omistajaa  asuntoyhteisön kokouksissa (junta de propietarios, vrt. Suomessa yhtiökokous) sekä tarvittaessa kaikkien muidenkin  asuntoyhteisön toimielinten kanssa tapahtuvassa asioinnissa. Selvitämme myös asunnon omistajan oikeudet ja velvollisuudet suhteessa asuntoyhteisöön.

 

 

Kiinteistökauppa Espanjassa

Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa