Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.12.2018  

Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

 

Vakituisen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraus

Laki 29/1994 sisältää yksityiskohtaiset säännökset vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokrauksesta. Osa säännöksistä on pakottavia, osa tahdonvaltaisia. Siltä osin kuin lain säännöksistä voidaan poiketa, asiasta on tehtävä asianmukainen kirjaus vuokrasopimukseen.

Vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokrasopimus on voimassa vähintään vuoden. Se kuitenkin jatkuu automaattisesti kolme vuotta, ellei vuokralainen irtisano vuokrasopimusta ensimmäisenä tai toisena vuonna vähintään 30 päivää ennen ensimmäisen tai toisen vuoden päättymistä.

Yllä mainitusta huolimatta vuokranantaja voi ottaa tietyin edellytyksin suoraan lain nojalla asunnon omaan tai perheenjäsenensä käyttöön. Tämä on kuitenkin mahdollista aikaisintaan vuoden kuluttua vuokrasopimuksen voimaantulosta.

 

Muiden kuin vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettujen asuntojen sekä toimitilojen vuokraus

Lakia 29/1994 sovelletaan myös muiden kuin vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettujen asuntojen (vrt. kuitenkin seuraava luku), samoin kuin toimitilojen vuokraukseen. Näiltä osin laki jättää kuitenkin osapuolille lähes täydellisen sopimusvapauden.

 

Asunnon lyhytaikainen vuokraus turisteille

Espanjassa useat itsehallintoalueet ovat säätäneet turisteihin kohdistuvaan  vuokraustoimintaan liittyvän lain. Tällaisessa tapauksessa paikallista lainsäädäntöä sovelletaan lain 29/1994 sijasta.

Andalusiassa turisteille tapahtuvaa vuokraustoimintaa koskeva Decreto 28/2016 tuli voimaan 11.5.2016. Lain keskeisenä soveltamisedellytyksenä on, että asuntoa vuokrataan enintään kahdeksi kuukaudeksi turisteille tarkoitettujen markkinointikanavien (esim. internet-sivustot) kautta. Lain soveltuessa vuokrattava asunto on rekisteröitävä Andalucian itsehallintoalueen ylläpitämään rekisteriin (Registro de Turismo de Andalucía). Laki sisältää myös mm. vuokralaisten määrää sekä asunnon varuste- ja palvelutasoa koskevia määräyksiä.

Edellisessä kappaleessa mainittua lakia ei kuitenkaan sovelleta laajaan turisteihin kohdistuvaan vuokraustoimintaan (saman omistajan vuokraamia asuntoja on enemmän kuin kaksi esimerkiksi samassa kerrostalossa). Tällaista vuokraustoimintaa varten on erillinen lakinsa.

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

Perintöä Suomesta ja Espanjasta

Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

Kiinteistökauppa Espanjassa

Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

Espanjan tuloverokannat

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.

Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

    Yhteydenotto

    (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)