Perhe- ja perintöoikeus

Perhevarallisuusjärjestelyt ja testamentit

Suunnittelemme ja toteutamme sekä Espanjassa että Suomessa tehtäviä perhevarallisuusjärjestelyjä. Huolehdimme samalla siitä, että ne toteutetaan kummassakin maassa sekä siviili- että vero-oikeudellisesti järkevällä tavalla. Selvitämme tarvittaessa asiakkaallemme, millaisin jo elinaikana tehtävin järjestelyin hänen on järkevää siirtää varallisuuttaan seuraavalle sukupolvelle. Testamentin laadinnassa haluamme antaa testamenttaajalle parhaat mahdolliset eväät tehdä huolellisesti laadittu testamentti, joka kaikin puolin vastaa hänen tahtoansa.

 

Perintöasiat perittävän kuoltua

Olemme perehtyneitä sekä Espanjan että Suomen perintöoikeuteen. Siten pystymme tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet oikein ja asianmukaisessa järjestyksessä siitä riippumatta, tuleeko sovellettavaksi Espanjan vai Suomen lainsäädäntö. Tarvittaessa hoidamme samaan kuolintapaukseen liittyvät toimenpiteet sekä Espanjassa että Suomessa.

 

Puolisoiden aviovarallisuussuhteet ja avioehtosopimukset

Selvitämme kaikki tarvittavat aviovarallisuuskysymykset. Siten kerromme asiakkaillemme, minkä maan aviovarallisuussäännöksiä heidän kohdallaan sovelletaan, samoin kuin sen, mikä on sovellettavan aviovarallisuussäännöstön sisältö. Kerromme myös, mitkä ovat osapuolten lainvalintamahdollisuudet, ja missä maassa mahdollinen avioehtosopimus olisi syytä laatia sekä rekisteröidä. Laadimme tarvittaessa avioehtosopimuksen keskusteltuamme osapuolten kanssa, mitä siinä olisi syytä määrätä.

Perintöasiat perittävän kuoltua (vertailua Espanja – Suomi)