Perintöä Suomesta ja Espanjasta

Marja-Leena Gutiérrez  |  16.10.2019

Perintöasioiden hoito mutkistuu kansainvälisissä tilanteissa. Näin on silloinkin, kun asiat pitää hoitaa sekä Suomessa että Espanjassa.

Suomessa pidetään perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perukirja toimii samalla perintöveroilmoituksena. Perinnönjako (tai ositus- ja perinnönjako) toimitetaan erikseen myöhemmin.

Espanjassa laadittavaksi tulee yleensä notaarin luona laadittava ns. perintöescritura (escritura de aceptación y adjudicación de herencia). Aivan yleisesti kuulee puhuttavan ”espanjalaisesta perukirjasta”. Tätä nimitystä ei kuitenkaan pitäisi käyttää, varsinkin kun tietää sen eräissä tapauksissa johtaneen perillisiä kohtalokkaalla tavalla harhaan. Perintöescritura sisältää sekä perittävän omaisuusinventaarion että perinnönjaon. Naimisissa olleiden osalta se sisältää lisäksi lesken omaisuusinventaarion ja vastaavasti myös osituksen.

Kun perintöasiat on järjestettävä sekä Suomessa että Espanjassa, on tärkeää tehdä asiat tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä.  Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, kummassa maassa asioiden hoito on syytä aloittaa. Lykkäystähän lakimääräisessä ajassa laadittaviin asiakirjoihin saa sekä Suomessa että Espanjassa.

Suuri merkitys on myös sillä, että laaditaan tarkoituksenmukaiset asiakirjat. Esimerkiksi Suomessa ei tarvita aina perukirjaa – perintöveroilmoitukset saattavat riittää. Molemmissa maissa perillisille annetaan näistä asioista usein virheellistä tietoa.

Monesti on myös tullut vastaan tilanteita, joissa toisen maan lainsäädäntöä on tulkittu toisessa maassa virheellisesti. Tämä voi johtaa siihen, että ositus ja/tai perinnönjako toimitetaan väärin. Kysymykseen voi tulla myös joku muu tilanne, jossa perillistä tai leskeä kohdellaan lainvastaisesti.

Kun perintöasioita pitää hoitaa sekä Suomessa että Espanjassa, tulisi asiakirjat ja toimenpiteet saada molemmissa maissa tehdyksi oikein. Asioita on omiaan mutkistamassa muun muassa se, että Espanjassa voidaan joutua myös soveltamaan Suomen lakia tai päinvastoin. Asioiden hoito voi puolestaan helpottua esimerkiksi silloin, kun tietää, milloin ja miten EU-lainsäädäntöä voi käyttää hyväksi.

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

Kiinteistökauppa Espanjassa

Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.

Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

Espanjan tuloverokannat

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

    Yhteydenotto

    (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)