Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  1.4.2019

Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön. 

 

Kotitalousvähennyksen laaja soveltamisala

Suomen tuloverotuksen mukainen kotitalousvähennys soveltuu lukuisiin sekä kotona että vapaa-ajan asunnossa teetettyihin töihin. Kotitalousvähennyksen oikeuttavia töitä ovat esimerkiksi asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt. Asennustöistä vähennyskelpoisia ovat tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät asennukset.

Suomalaisilla on merkittävä määrä niin sanottuja kakkosasuntoja Espanjassa. Kotitalousvähennys soveltuu samoin perustein näihin asuntoihin (sekä muissa EU/ETA-maissa sijaitseviin asuntoihin) kuin Suomessa sijaitseviin omassa käytössä oleviin asuntoihin. Samalla on huomattava, että verovelvollinen voi tehdä kotitalousvähennyksen myös käyttämänsä asunnon kuluista silloinkin, kun asunnon omistaa puoliso, vanhemmat tai isovanhemmat.

 

Vähennyksen määrä

Tavallisimmin kotitalousvähennystä hyödynnetään tilanteissa, joissa työn toteuttaja on yritys. Tällöin kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työkorvauksesta vähennyskelpoiseksi voidaan katsoa 50 prosenttia. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2.400 euroa vuodessa henkilöä kohden. Vähennyksen omavastuu on vastaavasti 100 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennys tehdään tehdään veroista. Tämä lisää tuntuvasti sen hyötyä verovelvolliselle.

 

Espanjaisen yrityksen taustat syytä varmistaa etukäteen

Kotitalousvähennykseen liittyy pyrkimys vähentää harmaata taloutta. Tämä pätee myös ulkomailla teetettyyn työhön. Siten kun työ teetetään esimerkiksi Espanjassa, verovelvollisen on kotitalousvähennyksen saadakseen valittava työn toteuttava yritys huolellisesti. Hänen on nimittäin toimitettava Suomen verohallinnolle todistus siitä, ettei kyseinen espanjalainen yritys ole olennaisesti laiminlyönyt verotukseen liittyviä maksujaan ja ilmoituksiaan.

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta...

Espanjan tuloverokannat

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

Kiinteistökauppa Espanjassa

Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.

Perintöä Suomesta ja Espanjasta

Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

    Yhteydenotto

    (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)