Verottaako Suomi vai Espanja ankarammin? Entä tuoko muutto Suomesta Espanjaan verohyötyä?

Marja-Leena Gutiérrez  |  22.11.2019

Suomen verotuksen tasoa pidetään kansainvälisen vertailun valossa korkeana. Onhan ansiotulojen verotus Suomessa ankaraa, samoin pääomatulojen verokannat ovat korkeat. Myös perinnöistä moni joutuu maksamaan veroa. Toisaalta esimerkiksi Suomen yritysverokanta on melko matala, samoin listaamattomista yhtiöistä on mahdollista saada osinkoja hyvin kevyin veroseuraamuksin. Lisäksi Suomen pääomatulojen verotus voi eräissä muissakin tilanteissa olla varsin kohtuullista. Näistä asioista ei kuitenkaan moni ole tietoinen.

Ei Espanjakaan todellakaan mikään veroparatiisi ole. Palkka- ja eläketulojen verotukseen sovellettavat verokannat ovat Espanjassakin melko korkeat. Niin sanottujen säästötulojen kuten osinkotulojen ja myyntivoittojen verokannat (Huom. Vuokratulot eivät ole säästötuloja.) ovat puolestaan Suomen pääomatulojen verokantoja tuntuvasti alemmat. Eri maiden verotuksen tasoa ei voi kuitenkaan suinkaan verrata vain verokantojen perusteella.  Esim. Suomessa pääomatuloihin liittyy monia sellaisia verotusta alentavia elementtejä, joita ei Espanjassa tunneta.

Espanjassa myös – toisin kuin Suomessa – verotetaan monia niin sanottuja fiktiivisiä tuloja. Espanjassa verotetaan lisäksi varallisuutta, samoin varainsiirtoverotus on poikkeuksellisen ankaraa.

Kun miettii muuttoa Suomesta Espanjaan, kannattaa tilanne selvityttää huolellisesti henkilökohtaisen tilanteen pohjalta kokonaisverotus huomioon ottaen. Ennen muuttoa on usein myös tärkeää tehdä verotukseen liittyviä järjestelyjä Suomessa. Näihin asioihin on syytä varautua hyvissä ajoin.

Espanjaan muutto hyödyttää nykyään harvempia suomalaisia kuin ennen. Tämä liittyy siihen, että uusi verosopimus on selvästi laajentanut lähdevaltion verotusoikeutta. Tosin moni ei tiedä, mitä yksityisten alojen eläkkeitä koskeva kolmen vuoden siirtymäaika merkitsee: sitä sovelletaan uuden verosopimuksen voimaantulon jälkeenkin tapahtuvaan muuttoon Suomesta Espanjaan.

 

Vastuuvapauslauseke: Artikkeli on tarkoitettu ainoastaan tiedottamiseen. Yksittäisen asiakkaan tilanteen kartoitus ja ratkaisujen löytäminen edellyttää aina hänen henkilökohtaisten olosuhteiden huolellista analysointia.

Uuden Espanjan kodin osoittautuminen homepesäksi

Koskeusvaurioihin on tärkeää reagoida välittömästi. Kaupanteon jälkeen ilmenevien kosteusvaurioiden oikeudellinen arviointi riippuu virheen merkittävyydestä

Unohditko kotitalousvähennyksen Espanjassa teetetystä työstä?

Suomen verotukseen liittyvää kotitalousvähennystä hyödyntää suuri joukko suomalaisia. Moni ei kuitenkaan tiedä sen soveltuvuutta myös Espanjassa teetettyyn työhön

Espanjan tuloverokannat

Espanjassa luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ns. yleiseen veropohjaan kuuluviin tuloihin ja ns. säästötulojen veropohjaan kuuluviin tuloihin

Espanjan ja Suomen välinen uusi verosopimus – mikä todella muuttuu?

Uutta verosopimusta sovelletaan tammikuun alusta 2019 lukien. Aihe on kuitenkin puhuttanut jo kauan, koska erityisesti Espanjassa vakituisesti asuvien eläkeläisten verokohtelu muuttuu. Uuden verosopimuksen yksityiskohdat ovat silti jääneet vähälle huomiolle. Myös se, mitä kaikkea uusi verosopimus suomalaisille merkitsee, on jäänyt suurimmalle osalle melko epäselväksi

Kiinteistöjen vuokraus Espanjassa

Espanjassa keskeinen asuntojen ja toimitilojen vuokrausta koskeva laki on Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos. Kyseinen laki erottaa selkeästi toisistaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asunnon vuokraustoiminnan (arrendamiento de vivienda) muusta vuokraustoiminnasta (arrendamiento para uso distinto de la vivienda). Soveltamisalan ulkopuolelle jää mm. maatilan vuokraus. Alla käsitellään tarkemmin erityisesti asuntojen vuokraustoimintaa.

Suomessa asuvana töihin Espanjaan – verottaako Suomi?

Periaatteessa Suomessa asuva maksaa Espanjassa ansaitusta palkastaan veroa Suomeen. Erityisen kuuden kuukauden säännön soveltuessa palkka on kuitenkin Suomessa verovapaata.

Perintöä Suomesta ja Espanjasta

Perintöä Suomesta ja Espanjasta? Tiedätkö, miten ja missä järjestyksessä asiat hoidetaan? Ei huolta, me tiedämme.

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännössä merkittäviä eroja

Kun perintöasiat liittyvät sekä Suomeen että Espanjaan, perittävän on tärkeää ottaa niistä ajoissa selvää asioidensa järjestämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Puolisoiden kohdalla on huomattava, että lesken asemaan vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

Kiinteistökauppa Espanjassa

Espanjalainen kiinteistökauppa poikkeaa merkittävästi suomalaisesta. Tämä pätee sekä selvitettäviin asioihin että varsinaiseen kaupantekoprosessiin. Alla käsitellään espanjalaisen kiinteistökaupan erityispiirteitä ostajan näkökulmasta.

Huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista Espanjassa

Espanjassa huoneiston omistajan vastuu vesivahingoista eroaa merkittävästi suomalaisen asunto-osakeyhtiön osakkaan vastuuseen verrattuna. Tähän on kiinnitettävä huomiota jo asunnon ostovaiheessa.

    Yhteydenotto

    (Tähdellä * merkityt kohdat ovat pakollisia täyttää)