Yhtiöoikeus

Yritysten perustaminen

Espanjassa vakituisesti asuvat ryhtyvät tavallisesti harjoittamaan yritystoimintaa joko ns. autonomona (vrt. suomalainen toiminimi) tai perustamalla ns. SL-yhtiön (sociedad limitada). Jos taas kysymyksessä on suomalaisen osakeyhtiön etabloituminen Espanjaan, vaihtoehdot ovat yleensä tytäryhtiön (tavallisimmin SL) tai sivuliikkeen perustaminen.

Avustamme asiakkaitamme Espanjassa yrityksen toimintamuodon valinnassa, ja hoidamme kaikki yrityksen perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Avustamme myös muissa yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä asioissa, kuten laatimalla sopimuksia sekä huolehtimalla tarvittavista luvista, rekisteröinneistä ja viranomaisilmoituksista.

Muut yhtiöoikeudelliset asiat

Yritysten perustamiseen liittyvien palvelujen lisäksi avustamme myös muissa yhtiöoikeudellisissa asioissa käsittäen mm. seuraavat palvelut: osakassopimusten laadinta, yhtiöjärjestysten ja yritysten toimintamuodon muutokset, osake- ja osuuspääoman korotukset (SL:n osalta on kyse osuuksista participaciones) sekä yhtiöiden purkaminen.