Yleiset Sopimusehdot

 

1. Soveltaminen

Sovellamme näitä Yleisiä Sopimusehtoja kaikkiin palveluihimme, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Yleiset Sopimusehdot muodostavat kiinteän osan myös asiakkaan kanssa allekirjoitettavaa Toimeksiantosopimusta, elleivät ne ole sen kanssa ristiriidassa.  

 

2. Palvelut

Palvelumme koskevat lakipalveluja sekä niihin kiinteästi liittyviä muita palveluja.

Toimeksiantojen toteutuksesta vastaa Marja-Leena Gutiérrez ja/tai José María González López. He voivat siirtää työn käytännön toteutuksen avustajillensa.  

 

3. Laskutus

Laskutuksemme perustuu toimeksiannon hoitoon käytettyyn aikaan, ellei muusta ole erikseen sovittu. Sovellettava tuntihinta määräytyy toimeksiannon edellyttämän asiantuntemuksen ja kokemuksen perusteella. Tuntihintaa voidaan korottaa kiireellisten toimenpiteiden osalta.

Arvonlisävero lisätään laskuun sovellettavan verolainsäädännön mukaisesti.

Laskutamme erikseen toimeksiannon hoidosta aiheutuvat kulut.

Yleensä laskutamme erissä toimeksiannon etenemisen mukaan. Kuluttajien osalta lasku erääntyy 14 päivän kuluessa. Muissa tapauksissa lasku erääntyy seitsemän päivän kuluessa. Laskun eräännyttyä siihen lisätään kahdeksan prosentin (8 %) viivästyskorko.

Varaamme oikeuden vaatia asiakkaalta kuluihin ja/tai palkkioon liittyvän ennakon suoritusta. Vaatiessamme ennakkoa toimeksianto alkaa tai jatkuu vasta saatuamme ennakon täysimääräisenä.

 

4. Yhteydenpito

Yleensä pidämme yhteyttä asiakkaaseemme sähköpostitse.

Toivomme asiakkaan ilmoittavan meille esimerkiksi testiviestin välityksellä toimittamistaan kiireellisistä tai tärkeistä viesteistä.  

 

5. Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme asiakkaan meille toimittamia tai muutoin keräämiämme henkilötietojen suojaamista koskevien säännösten mukaisesti.

Ks. tarkemmin tietosuojakäytännöstämme www.interlaki.es/proteccion-datos-personales/.  

 

6. Asiakkaan tunnistaminen

Meillä on Espanjan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön nojalla velvollisuus tunnistaa asiakkaamme sekä asiakkaidemme edustajien ja omistajien henkilöllisyys.

Jos meillä on syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, olemme velvoillisia ilmoittamaan asiasta Espanjan viranomaisille.  

 

7. Toimeksiannon päättyminen

Lakkaamme edustamasta asiakasta sovitun toimeksiannon päätyttyä.

Asiakkaalla on oikeus päättää toimeksianto milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti.

Me voimme vastaavasti luopua toimeksiannon hoidosta, jos asiakas jättää laskumme tai pyytämmme ennakon suorittamatta, tai jos siihen on mikä tahansa muu oikeutettu peruste.

Toimeksiannon päättyessä ennenaikaisesti loppulaskuun sisällytetään suoritettuja toimenpiteitä koskevat palkkiot sekä kaikki toimeksiannon hoitoon liittyvät kulut.  

 

8. Reklamaatiot

Jos asiakas on jostain syystä tyytymätön palveluihimme ja tahtoo tehdä niitä koskevan reklamaation, hän voi reklamoida meille välittömästi ilmoittamalla reklamaation kohteena olevan asian perusteluineen.  

 

9. Sovellettava laki

Sovellamme asiakassuhteisiimme kaikilta osin Espanjan lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.